Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie v Praze
Individuální psychoterapie v Praze
  • Individuální psychoterapie nabízí  pomoc při řešení vašich potíží v bezpečném a nestranném prostředí.
  • Pravidelná setkávání na stejném místě a čase napomáhají k pochopení, prozkoumávání a řešení problému.
  • Obtíže se mohou nejlépe zpracovávat v prostředí, které je objektivní a natolik intimní, aby se dalo hovořit i o věcech velmi osobních.

Individuální psychoterapie v Praze

K terapii…

Mnoho z nás v určitém období našeho života zažívá emoční obtíže. V těchto obdobích se často obracíme na své přátele a rodinu pro pomoc a podporu. Ale někdy to není dost, nebo tu nejsou a je třeba vyhledat pomoc.

Můžete váhat vyhledat profesionální pomoc – možná se vaše problémy zdají nevýznamné, nebo máte pocit, že by jste si měli své problém vyřešit sami. V tomto bodě vám terapie může dobře posloužit. Individuální psychoterapie nabízí bezpečné, nestranné a bezpečné zázemí, ve kterém můžete vaše obtíže prozkoumat s kvalifikovaným a vycvičeným terapeutem. V kontextu pravidelných a spolehlivých setkání se problém identifikuje, prozkoumává a řeší.

Terapie vám nabízí unikátní příležitost mluvit důvěrně s objektivním a nestranným člověkem, který vám a všemu co vás trápí poskytne pozornost. Kombinovaná zkušenost, že je vám nasloucháno, společně s postupným získáváním vhledu a nových perspektiv týkajících se vašich obtíží, vám posléze může pomoci přistoupit k nim jiným, efektivnějším způsobem.

Terapeut vás může povzbuzovat a podporovat, aby jste vzali zodpovědnost za změny, které chcete udělat, stejně jako i ve vašem osobním růstu. Nicméně, terapie vás nezmění – ale dá vám nástroje, jak vzít změny do vlastních rukou. Současně vám terapeut pomáhá akceptovat a přijímat věci ve vašem životě, které změnit nemůžete.

Psychoterapie není „rychloopravna“ a vyžaduje od vás, od klienta, opravdový závazek.

Budete muset zvážit, zdali jste připraveni, ochotni a schopni investovat čas, peníze a energii do každotýdenní terapie, ať už je to terapie krátkodobá, anebo dlouhodobá. Přesto všechno stojí za to se rozhodnout a zkusit to. Byl jsem opakovaně svědkem velikých zisků a pozitivních osobních změn v průběhu psychoterapie, které mohou měnit život člověka.

Časté dotazy:

S ČÍM MI MŮŽE INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE POMOCI?

  • manželské, partnerské, pracovní a jiné mezilidské vztahy
  • úzkosti, strach, fobie, stress, přetrvávající smutek
  • prázdnota, pocity bezvýchodnosti, hledání, ztráta životní motivace, hledání smyslu
  • problémy v navazování či udržování vztahů, nízká sebedůvěra
  • podpora v obtížných životních situacích (rozvod, nevěra, ztráta blízkého člověka, nemoc)
  • psychosomatické potíže
  • a mnoho dalších

Nejde dost dobře vyjmenovat všechny potíže, které mohou zájemce přivést do individuální psychoterapie kde může tento druh terapie pomoci.

JAK DLOUHO TAKOVÁ TERAPIE TRVÁ?

Toto je častý dotaz a nelze na něho jednoduše odpovědět, protože každý jsme jiný a máme jiné obtíže. Hezká a podle mne výstižná odpověď zní: „Tak dlouho, jak bude třeba“. 

Obecně ale existují 2 druhy terapií:

Krátkodobá – jež se skládá z cca. 1 až 10 sezení, která jsou zaměřená na konkrétní problém, úlevu či životní situaci klienta. Cílem je zvládnutí aktuální situace.

Dlouhodobá – jsou pravidelná každotýdenní setkávání trvající v řádech měsíců. Jejím cílem jsou dlouhodobé obtíže klienta. Cílem je rozvoj a růst osobnosti, objevení vnitřních zdrojů ke zvládání životních situací, subjektivní pocit zlepšení.

Krátkodobá psychoterapie může a nemusí přejít do dlouhodobé terapie.

Jedno terapeutické setkání trvá 45 - 50 minut.

JAK PROBÍHÁ PRVNÍ SETKÁNÍ?

První setkání slouží k setkání s terapeutem a rozhovoru o vašich obtížích. Cílem je zjistit, zdali by pro vás mohla být psychoterapie užitečná a také, zda-li zda vám tento konkrétní terapeut a jeho způsob práce vyhovuje. Toto setkání není v žádném případě závazek.

KOLIK TERAPIE STOJÍ A JAK BUDU PLATIT?

Cena za terapeutické setkání je obsahem úvodního setkání. Platba probíhá v hotovosti ke konci sesse oproti dokladu.

MOHU NADÁLE BRÁT LÉKY I BĚHEM TERAPIE?

Určitě. Toto záleží na rozhodnutí odborníka, což je v tomto případě váš ošetřující lékař a psychiatr. Váš ošetřující lékař by také měl vědět o vašem úmyslu vstoupit do terapie.

CO KDYŽ SI MYSLÍM, ŽE MI TERAPIE NEMŮŽE POMOCI?

Navrhuji domluvit si jistý počet sezení a po nich udělat tzv. bilanci. Obvykle je třeba právě opakovaných setkání k tomu, aby se práce kterou uděláte mohla projevit. Je třeba mít na paměti, že psychoterapie vyžaduje čas.

CO JE OBSAHEM JEDNOTLIVÝCH SESSÍ?

Obsahem je vše co je pro vás důležité, naléhavé a o čem chcete hovořit. Také vaše pocity, obavy, reakce, sny……

Napište nám
KONTAKT

Mgr. Kamil Vondrouš

centrum Setkání - Opatství Emauzy

Vyšehradská 49/320

128 00 Praha 2

 

Telefon: +420 605 701 861
E-mail: kamil.vondrous@gmail.com