Skupinová psychoterapie

  • Vztahy, rodinné problémy, sociální schopnosti, stud, tréma, úzkosti a mnoho dalších jsou velmi dobře zpracovatelné ve skupinové psychoterapii.
  • Skupinová terapie může být velmi intenzivní, ale můžete v ní potkat druhé, kteří mají podobné problémy.
  • Je to výborná zkušenost pro všechny, kteří jsou součástí skupin, kolektivů, rodin, společenství, atd. A to je většina z nás.

Skupinová psychoterapie v Praze

"Skupinová terapie je dlouhodobě prověřenou, velmi účinnou a užitečnou formou psychoterapie. Je stejně prospěšná a v některých případech prospěšnější, než individuální terapie, zejména když jsou důležitými úkoly terapie sociální podpora a učení se mezilidským vztahům. Velká většina lidí, kteří se skupinové terapie zúčastní, z ní má velký užitek."

Irving Yalom

Psychoterapeutické skupiny nabízejí velmi efektivní způsob používání psychoterapie jako nástroje pro sebe rozvoj. Díky podobnosti s opravdovým vztahem vztahů ve skupinách a mezi lidmi, mohou pomoci přinést na světlo problémy relativně rychle. Je to také velmi efektivní doplněk k individuální psychoterapii.

Vztahy, rodinné problémy, problémy růstu, sociálních schopností a celé řady dalších jsou velmi vhodné pro zpracovávání ve skupině. Taková zkušenost může být velmi intenzivní, dá se z ní také velmi získat a zároveň můžete potkat druhé, kteří jsou na tom podobně jako vy. Jedním z uzdravujících faktorů je způsob, jak se lidé ve skupině podporují a povzbuzují, což napomáhá naději, nezávislosti, poznávání vlastní zranitelnosti, odvahy, upřímnosti a síly.

Prostřednictvím prozkoumávání jednotlivých spletitostí  a složitostí jehož je každý problém součástí, je velmi pravděpodobný růst vhledu, moudrosti a porozumění lidským problémům, což zase zpětně napomáhá zapojit se do života více uspokojujícím způsobem.

Sny a jiné duševní, popřípadě duchovní zkušenosti jsou dalšími oblastmi, jejichž porozumění může vézt k velkým ziskům. Zároveň je to výborná zkušenost pro kohokoliv kdo se pohybuje v pracovních skupinách různého typu, pomáhajících profesích a zdravotnictví.

Nepotřebujete mít předchozí zkušenost s terapií, či něčím podobným. Potřebný je váš zájem o lidi a vztahy, vůle k vlastnímu uzdravení a chuť pomoci druhým. Závazek být součástí skupiny po určitý časový úsek vám pomůže z toho získat co nejvíce.

Psychoterapeutická skupina v Praze – kde a kdy?

Terapeutická skupina se setkává jednou týdně na 90 minut. Počet osob ve skupině je 6 – 8.  Ve skupině jsou jak ženy tak muži. Psychoterapeutická skupina v centru Prahy se setkává ve středu od 19 hod. v blízkosti Palackého náměstí.

V případě zájmu mne prosím kontaktujte o další informace.

Nová dlouhodobá psychoterapeutická skupina se bude otevírat na podzim 2020. Konzultace se zájemci budou probíhat již od jara.

Časté dotazy:

PRO KOHO JE SKUPINA VHODNÁ?

  • Pro všechny, kteří mají obtíže v osobních vztazích, tj. s partnery, dětmi, rodiči, v práci apod.
  • Pro všechny, kteří mají úzkosti, tj. napětí, nervozita, tréma, nespavost apod.
  • Pro všechny, kteří se opakovaně dostávají do podobných situací, se kterými nejsou spokojeni.
  • Pro všechny, kteří jsou v obtížné životní situaci.
  • Pro všechny, kteří si potřebují zvýšit sebevědomí.
  • Pro všechny, kteří neví, kdo a co jsou, cítí se prázdní.
  • Pro všechny, kteří chtějí porozumět sami sobě a druhým.

Nejde vyjmenovat všechny potíže, které mohou zájemce přivést do psychoterapeutické skupiny a kde může skupinová psychoterapie pomoci.

CO MI MŮŽE SKUPINA POSKYTNOUT?

Ve skupině můžete zažít a zakusit podporu od druhých lidí, zájem, radu, interpersonální učení, dodávání naděje a uvědomování si, kdo jsem já. Dle mé osobní zkušenosti je skupinová psychoterapie velikým osobním zážitkem, zkušeností a devizou do budoucnosti, jež často nelze přesně popsat, neboť se musí zažít.

JE PRO MĚ TATO SKUPINA?

„Skupinová terapie nabízí přesvědčivou alternativu k individuální terapii. Její zastánci ji považují za demokratičtější formu terapie: terapeut je menší autoritou a více součástí skupiny; všichni členové mohou být terapeuty jeden pro druhého. Taková terapie připravuje členy k reciproční přirozenosti sociálního života; k dávání a braní; k přijímání a dávání pomoci; k zaměření se na sebe a k odklonu pozornosti od sebe. V hektickém, počítačovém, materiálním a často osamělém životě 21. století může být skupinová terapie klíčem k nové formě společenství a vztahovosti.“

Dr. Morris Nitsun

MÁ KAŽDÝ VE SKUPINĚ STEJNÝ PROBLÉM?

Lidé do skupiny přichází s řadou různých obtíží, které často zahrnují rodinu, vztahy, práci, vztahové záležitosti, úzkost, ztrátu, žal, depresi, anebo si prostě přejí mít lepší život.

CO SE STANE, JESTLIŽE BUDU ZNÁT NĚKOHO VE SKUPINĚ?

Toto je velmi běžná starost, ale zřídkakdy se stane. Velká pozornost se věnuje tomu, aby bylo jisté, že neznáte ostatní členy skupiny a oni vás.

EXISTUJE NĚJAKÁ NÁPLŇ, ANEBO ŘADA TÉMAT PRO SKUPINU?

Členové skupiny mohou mluvit o všem co je napadne, o minulosti či přítomnosti, stejně tak o tom, co se děje ve skupině.

JAK SI MOHU BÝT JISTÝ, ŽE TO CO ŘEKNU SE NEDOSTANE MIMO SKUPINU?

Členové skupiny jsou požádáni souhlasit s tím, že nikdo neopakuje nic z toho co bylo řečeno na skupině, mimo skupinu. Důvěrnost je důležitou součástí při vytváření pocitu důvěry.

JAK MOHU VĚDĚT, ZDALI JE PRO MNE VHODNĚJŠÍ SKUPINOVÁ ČI INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE?

Skupina poskytuje větší pocit sounáležitosti a příležitost sdílet starosti s ostatními je vysoce ceněna. Lidé se často cítí samotní ve svých obtížích a zjištění, že ostatní sdílí podobné problémy má velikou důležitost.

A CO DĚLAT, JESTLIŽE MLUVIT PŘED OSTATNÍMI VE MĚ VZBUZUJE OBAVY?

Hodně lidí si s tímto dělá starosti, ale posléze zažijí pocit úlevy, když do skupiny vstoupí a zjistí, že i ostatní bojovali se stejným problémem, ale našli způsob, jak ho překonat. Někdy to trvá, neboť každý má své vlastní tempo.

Napište nám
KONTAKT

Mgr. Kamil Vondrouš

centrum Setkání - Opatství Emauzy

Vyšehradská 49/320

128 00 Praha 2

 

Telefon: +420 605 701 861
E-mail: kamil.vondrous@gmail.com