Psychoterapie

Pár slov o psychoterapii….

Cítíte se někdy, že vám to leze přes hlavu? Pokud ano, nejste v tom sami.

Podle Národního centra duševního zdraví Spojených Států Amerických více než jedna třetina dospělých Američanů zažije depresi, úzkost či nějakou další duševní poruchu alespoň jednou během jednoho roku. U nás je situace podobná. Kromě této jedné třetiny jsou zde další, kteří potřebují pomoc, aby se vyrovnali s vážnou nemocí, zhubli, anebo přestali kouřit. Další potom bojují s problémy ve vztazích, ztrátou zaměstnání, smrtí blízkých, stresem, zneužíváním návykových látek a s mnoha dalšími. A tyto problémy člověka vysilují.

Co je vlastně psychoterapie?

Osoba zabývající se psychoterapií vám může pomoci propracovat se skrze tyto problémy. Prostřednictvím psychoterapie pomáhají psychologové, lékaři a další, aby mohli lidé všech věkových skupin žít zdravější, šťastnější a produktivnější životy.

V psychoterapii se aplikují vědecky získané a ověřené postupy, aby si lidé osvojili a vytvořili zdravější a efektivnější návyky. Existuje několik různých přístupů k psychoterapii – od psychoanalytických, přes humanitní a na tělo zaměřených přístupů až k přístupům kognitivně  behaviorálním – které pomáhají jednotlivcům propracovat se skrze své potíže. Ale v centru všech přístupů je pečující vztah mezi trénovaným terapeutem a klientem.

Psychoterapie je společně prováděná léčba založená na vztahu mezi klientem a terapeutem. Založená na dialogu, poskytuje podporující prostředí, které dovoluje otevřeně mluvit s někým, kdo je objektivní, neutrální a neodsuzující. Vy a váš  terapeut budete společně pracovat na tom, aby jste rozpoznali a změnili myšlenky a vzorce chování, které vám zabraňují v tom, aby jste se cítili co možná nejlépe.

Do doby než terapii ukončíte, nevyřešíte jen ten konkrétní problém kvůli němuž jste do terapie původně přišli, ale získáte také nové schopnosti, které vám umožní vyrovnat se s různými výzvami a změnami, jež se v budoucnu objeví.

Kdy bych měl zvážit psychoterapii?

Díky mnoha mylným představám, mýtům a pověstem o psychoterapii, budete možná rozhodnuti něco takového nezkoušet. Dokonce i když znáte fakta namísto pověstí a mýtů, i v tomto případě můžete být nervózní.

Překonat nervozitu a úzkost z něčeho neznámého má cenu. A to proto, že pokud kvalita vašeho života není taková jakou by jste ji chtěli mít, psychoterapie může pomoci.

Někteří lidé vyhledají terapii protože se již dlouho cítí depresivní, úzkostní či naštvaní. Další mohou chtít pomoci s chronickou nemocí, která zasahuje do jejich emocionálního a fyzického života. Na druhou stranu jsou tu další, kteří vyhledávají pomoc neboť neví jak dál a potřebují se z orientovat. Mohou procházet rozvodem, děti náhle odešli z domova, v nové práci je toho přespříliš, truchlí nad smrtí někoho blízkého atd., atd.

Příznaky se kterými by vám terapie mohla pomoci:

  • Cítíte zaplavující a delší pocit bezmoci a smutku.
  • Vaše potíže se nezlepšují na rozdíl od vaší snahy, pomoci rodiny a pomoci od přátel.
  • Zjišťujete, že je pro vás obtížné koncentrovat se na úkoly v práci a vykonávat každodenní úkoly a činnosti.
  • Hodně pracujete, očekáváte jen to špatné, či  nejhorší a jste neustále napjatý.
  • Vaše jednání, jako třeba pití alkoholu, braní drog, anebo agresivita vám škodí, stejně jako i ostatním.
  • Chcete pracovat na svých vztazích a nevíte jak. Opakují se vám podobné vzorce.
  • Nejste si jisti co vlastně chcete, kdo jste, co skutečně děláte. Chcete si chcete si lépe rozumět.

Obecně lze říci, že jde jen velmi těžko vyjmenovat všechny potíže se kterými psychoterapie může pomoci.

Jaké jsou tedy psychoterapeutické přístupy?

Existuje velké množství terapeutických přístupů. Psychoterapeuti obecně vychází z jednoho či více z nich. Každý teoretický přístup funguje jako mapa, která pomáhá terapeutovi rozumět svým klientům a jejich problémům a nacházet řešení.

Způsob léčby závisí na mnoha faktorech: současném výzkumu v psychologii, teoretické základně terapeuta a na tom, co se nejlépe hodí pro vaši konkrétní situaci.

Teoretický pohled  a zázemí vašeho terapeuta ovlivní to, co se bude dít v jeho pracovně. Psychologové, kteří používají kognitivně-behaviorální přístupy, budou mít například praktický přístup k léčbě. Můžete dělat domácí úkoly, budete nacvičovat apod., aby jste u sebe rozvinuli efektivnější dovednosti při jejich zvládání v běžném životě.

Naopak, psychoanalytické a humanitní přístupy se typicky zaměřují více na mluvení, než dělání. Můžete strávit vaši sessi tím, že budete mluvit o vašich raných zkušenostech, aby pomohli vám a vašemu terapeutovi lépe rozumět kořenům současných problémů. Konkrétně v psychoanalyticky orientovaných přístupech je změna zaměřena na porozumění situaci, náhledu a trvalých změnách ve struktuře osobnosti a ne jen technicky na změně určitého chování.

V současné době ti co praktikují psychoterapii mohou kombinovat různé prvky z různých psychoterapeutických stylů. A to také povětšinou dělají. Většina terapeutů se neváže jen k jednomu přístupu. Namísto toho kombinují prvky různých přístupů tak, aby se léčba co nejvíce přizpůsobila klientovým potřebám.

Důležité je vědět, zda-li má váš terapeut psychoterapeutické vzdělání, svou práci odborně a kontrolně konzultuje tzn., je supervidován a zda-li cítí, že by vám mohl (mohla) pomoci.

V textech obvykle používám rod mužský u slov terapeut, klient apod., a to jen z důvodu jednoduchosti a přehlednosti z pohledu textu samotného. Všechny termíny samozřejmě zahrnují muže i ženy.

Napište nám
KONTAKT

Mgr. Kamil Vondrouš

centrum Setkání - Opatství Emauzy

Vyšehradská 49/320

128 00 Praha 2

 

Telefon: +420 605 701 861
E-mail: kamil.vondrous@gmail.com