Individuální Psychoterapie Praha

Individuální psychoterapie Praha

 • Někdy je těžké říci si o pomoc, ale právě to je často první krok k tomu, abyste se cítili lépe.
 • Nabízím pomoc při řešení vašich potíží v bezpečném a nestranném prostředí.
 • Pravidelná setkávání na stejném místě a čase napomáhají k pochopení, prozkoumávání a řešení problému.
 • Obtíže se mohou nejlépe zpracovávat v prostředí, které je objektivní a natolik intimní, aby se dalo hovořit i o věcech velmi osobních.

Psychoanalytická psychoterapie je přístup a metoda, kterou ve své práci používám. Mohu vám nabídnout bezpečné a nestranné zázemí, ve kterém můžeme vaše obtíže prozkoumávat, nahlížet z různých stran, rozumět jim a díky tomu můžete získat většímu porozumění sám/sama sobě, svému tělu, prožitkům a vztahům.

Toto porozumění vede k větší osobní zralosti a růstu a projevuje se v trvalejších osbnostních změnách, v odstranění či zmírnění obtíží. Chápání souvislostí a příčin a to ne vždy plně vědomých je součástí takové terapie.


Už samotné uvažování a zvažování terapie ukazuje, že nad sebou a svým životem přemýšlíte, berete ho vážně a chcete ho žít vědoměji a svobodněji.

Psychoterapie napomáhá k probuzení zájmu a zvědavosti zkoumat své zážitky, prožitky, myšlenky, ale i sny, představy a fantazie, zkrátka vše čím jste a co se ve vás odehrává. Pokud v sobě objevíte chuť hledat, objevovat, osvětlovat a nacházet souvislosti a přicházet na to „co je za tím“, výsledkem bude lepší porozumění sobě samému, větší svoboda, chuť do života a zralejší vztahy mezi vámi a okolím.


Psychoterapie není jen procházka růžovým sadem a můžete zažívat i nepříjemné stavy při objevování či znovuprožívání zážitků a vzpomínek. Můžete také pochybovat, jestli to má smysl, nebo jestli jdete správným směrem. I toto vše patří do terapie stejně jako do života.  Budu přitom stát při vás, povzbuzovat a podporovat vás. Mohu vás také povzbuzovat a podporovat, abyste vzali zodpovědnost za změny, které chcete udělat.

Terapie znamená investici času, peněz a energie do každotýdenní terapie, ať už je to terapie krátkodobá, anebo dlouhodobá. Přesto všechno stojí za to se rozhodnout a zkusit to. Byl a opakovaně jsem svědkem velikých zisků a pozitivních osobních změn v průběhu psychoterapeutického setkávání, které mohou měnit život člověka.


S jakými obtížemi se na mne můžete obrátit

 • manželské, partnerské, pracovní a jiné mezilidské vztahy
 • úzkosti, strach, sociální fobie, stress, přetrvávající smutek
 • prázdnota, pocity bezvýchodnosti, hledání, ztráta životní motivace, hledání smyslu
 • problémy v navazování či udržování vztahů, nízká sebedůvěra
 • podpora v obtížných životních situacích (rozvod, nevěra, ztráta blízkého člověka, nemoc)
 • psychosomatické potíže
 • a mnoho dalších

Nejde dost dobře vyjmenovat všechny potíže, které vás mohou přivézt přivést do individuální psychoterapie a kde může tento druh terapie pomoci.

Pro někoho může být vhodnější terapeutická skupina. Zde se můžete setkávat s lidmi, které mají podobné potíže jako vy. Je prospěšná a vhodnější zejména když jsou důležitými úkoly terapie sociální podpora a učení se mezilidským vztahům. Více informací najdete na stránce zde.


Psychoterapie Praha časté dotazy:

Jak dlouho terapie trvá

Toto je častý dotaz a nelze na něho jednoduše odpovědět, protože každý jsme jiný a máme jiné obtíže. Hezká a podle mne výstižná odpověď proto zní: „Tak dlouho, jak bude třeba“. Spíše ale počítejte s tím, že to potrvá měsíce a roky.

Vaše potíže nevznikly náhle a mají často dlouhou a spletitou historii. Velká část našeho prožívání a fungování není zcela vědomá a k tomu, abyste mohl/mohla porozumět vašim potížím a udělat v sobě a ve vašem životě a prožívání trvalé změny, je třeba čas. Jedno terapeutické sezení trvá 45 - 50 minut a čas je věnován pouze vám.

Jak probíhá první sezení

První setkání slouží ke vzájemnému seznámení a rozhovoru o vašich obtížích. Toto setkání není v žádném případě závazek. Slouží hlavně k tomu, abych se o vás a o vašich obtížích dozvěděl co možná nejvíce, co očekáváte a zdali vám mohu pomoci.

Kde a jak terapie probíhají, cena

Jako terapeut vám také sdělím, jaká frekvence setkávání je ve vašem případě vhodná. Obvykle se jedná o pravidelné setkávání 1x týdně v prostorách v centru Prahy. Někdy je ale vhodnější intenzivnější terapie a to 2x týdně. Pravidelnost a frekvence setkávání jsou pro terapii velmi důležité. Z tohoto důvodu jsou stanoveny storno poplatky za neuskutečněnou konzultaci. Více v sekci ceník.

Cena za terapeutické setkání je obsahem úvodního setkání, nebo již v úvodním tel. či mailovém rozhovoru. Platba probíhá v hotovosti po ukončení sezení, případně jinak dle domluvy.

Mohu během terapie brát nadále i léky

Určitě. Toto záleží na rozhodnutí odborníka, což je v tomto případě váš ošetřující lékař a psychiatr. Váš ošetřující lékař by také měl vědět o vašem úmyslu vstoupit do terapie.

Co když si myslím, že mi terapie nemůže pomoci

Navrhuji domluvit si jistý počet sezení a po nich udělat tzv. bilanci. Bilancování a zhodnocování jak terapie probíhá a jakým směrem, probíhá ovšem i průběžně nadále. Obvykle je třeba právě opakovaných setkání k tomu, aby se práce, kterou uděláte, mohla projevit. Je třeba mít na paměti, že psychoterapie vyžaduje čas a pocity marnosti, nejistoty a odporu k tomuto procesu patří a pokud se objeví, je dobré o nich hovořit.

Co je obsahem jednotlivých sezení

Obsahem je vše co je pro vás důležité, naléhavé a o čem cítíte, že potřebujete hovořit. Také vaše pocity, obavy, reakce a co vás „jen tak napadne“. Nedílnou součástí psychoanalytické psychoterapie jsou také sny. Důležité je i to, o čem se vám hovořit nechce, ba právě kvůli tomu.

Ukončení terapie

Myšlenky na ukončení terapie vás budou napadat a je to v pořádku. Ideální konec nastává, pokud obtíže ustoupily natolik, že není důvod v terapii pokračovat.

Pokud budete chtít terapii ukončit z jiného důvodu, budu to respektovat. Je možné, že vám nebude vyhovovat můj přístup či něco jiného. Před plánovaným rozhodnutím je ale dobré ještě několik sezení setrvat a pracovat na ukončení.

Může se objevit i jiná situace. Nutkání odejít se objeví právě v době, kdy jste to vy, kdo stojí před posunutím se v práci na sobě. Popření je v jistém smyslu zdravý mechanismus ochrany před problémy a prožíváním a obavou ze změny, na které nejste připraveni. Je dobré o těchto myšlenkách a pocitech mluvit a pokusit se takovým obdobím projít.

 

Jestliže já nejsem pro sebe, kdo je pro mě? Talmud

NAPIŠTE MI
Napište mi
KONTAKT

Mgr. Kamil Antonín Vondrouš

Psychoterapie Individuální a Skupinová

Dům U Nováků - Vodičkova 30/320

110 00 Praha 1

 

Telefon: +420 605 701 861
E-mail: kamil.vondrous@gmail.com