Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie Praha

Psychoanalytická psychoterapie je přístup a metoda, kterou ve své práci používám. Mnoho z nás v určitém období našeho života zažívá emoční obtíže. V těchto obdobích se často obracíme na své přátele a rodinu pro pomoc a podporu. Ale často to nestačí, neboť potřebujete někoho s větším odstupem a porozuměním.

  • Nabízím pomoc při řešení vašich potíží v bezpečném a nestranném prostředí.
  • Pravidelná setkávání na stejném místě a čase napomáhají k pochopení, prozkoumávání a řešení problému.
  • Obtíže se mohou nejlépe zpracovávat v prostředí, které je objektivní a natolik intimní, aby se dalo hovořit i o věcech velmi osobních.

Mohu vám nabídnout bezpečné a nestranné zázemí, ve kterém můžeme vaše obtíže prozkoumávat, rozumět jim a díky tomu můžete získat větší porozumění sám/sama sobě, svému tělu, prožitkům a vztahům.

V rámci vzájemného setkávání vám mohu nabídnout příležitost mluvit důvěrně s objektivním a nestranným člověkem a terapeutem, který vám a všemu co vás trápí poskytne pozornost. Kombinovaná zkušenost, že je vám nasloucháno, společně s postupným získáváním vhledu a nových perspektiv týkajících se vašich obtíží, vám posléze může pomoci přistoupit k nim jiným, efektivnějším způsobem.

Mohu vás povzbuzovat a podporovat, abyste vzali zodpovědnost za změny, které chcete udělat, stejně jako i ve vašem osobním růstu.

Psychoterapie znamená investici času, peněz a energie do každotýdenní terapie, ať už je to terapie krátkodobá, anebo dlouhodobá. Přesto všechno stojí za to se rozhodnout a zkusit to. Byl a opakovaně jsem svědkem velikých zisků a pozitivních osobních změn v průběhu psychoterapeutického setkávání, které mohou měnit život člověka.

Psychoterapie Praha dotazy:

S jakými obtížemi se na mne můžete obrátit?

  • manželské, partnerské, pracovní a jiné mezilidské vztahy
  • úzkosti, strach, sociální fobie, stress, přetrvávající smutek
  • prázdnota, pocity bezvýchodnosti, hledání, ztráta životní motivace, hledání smyslu
  • problémy v navazování či udržování vztahů, nízká sebedůvěra
  • podpora v obtížných životních situacích (rozvod, nevěra, ztráta blízkého člověka, nemoc)
  • psychosomatické potíže
  • a mnoho dalších

Nejde dost dobře vyjmenovat všechny potíže, které vás mohou přivézt přivést do individuální psychoterapie a kde může tento druh terapie pomoci. Nicméně vztahové potíže, sociální fobie, sociální úzkost a strach patří v současné době k nejčastějším.

JAK DLOUHO TAKOVÁ TERAPIE TRVÁ?

Toto je častý dotaz a nelze na něho jednoduše odpovědět, protože každý jsme jiný a máme jiné obtíže. Hezká a podle mne výstižná odpověď zní: „Tak dlouho, jak bude třeba“. 

Obecně ale existují 2 druhy terapií:

Krátkodobá – jež se skládá z cca. 1 až 10 sezení, která jsou zaměřená na konkrétní problém, úlevu či životní situaci klienta. Cílem je zvládnutí aktuální situace.

Dlouhodobá – jsou pravidelná každotýdenní setkávání trvající v řádech měsíců. Jejím cílem jsou dlouhodobé obtíže klienta. Cílem je rozvoj a růst osobnosti, objevení vnitřních zdrojů ke zvládání životních situací, subjektivní pocit zlepšení.

Krátkodobá psychoterapie může a nemusí přejít do dlouhodobé terapie.

Jedno terapeutické setkání trvá 45 - 50 minut.

JAK PROBÍHÁ PRVNÍ SETKÁNÍ?

První setkání slouží ke vzájemnému seznámení a rozhovoru o vašich obtížích. Cílem je zjistit, zda-li by pro vás mohla být psychoterapie užitečná a zda-li vám mohu pomoci. Toto setkání není v žádném případě závazek.

KDE A JAK TERAPIE PROBÍHAJÍ?

První setkání slouží ke vzájemnému seznámení a rozhovoru o vašich obtížích. Jako psychoterapeut vám také sdělím, jaká frekvence setkávání je ve vašem případě vhodná. Obvykle se jedná o pravidelné setkávání 1x týdně v prostorách v centru Prahy. Někdy je ale vhodnější intenzivnější terapie a to 2x týdně.

KOLIK TERAPIE STOJÍ A JAK BUDU PLATIT?

Cena za terapeutické setkání je obsahem úvodního setkání, nebo již v úvodním tel. či mailovém rozhovoru. Platba probíhá v hotovosti po ukončení sezení.

MOHU NADÁLE BRÁT LÉKY I BĚHEM TERAPIE?

Určitě. Toto záleží na rozhodnutí odborníka, což je v tomto případě váš ošetřující lékař a psychiatr. Váš ošetřující lékař by také měl vědět o vašem úmyslu vstoupit do terapie.

CO KDYŽ SI MYSLÍM, ŽE MI TERAPIE NEMŮŽE POMOCI?

Navrhuji domluvit si jistý počet sezení a po nich udělat tzv. bilanci. Obvykle je třeba právě opakovaných setkání k tomu, aby se práce kterou uděláte mohla projevit. Je třeba mít na paměti, že psychoterapie vyžaduje čas.

CO JE OBSAHEM JEDNOTLIVÝCH SESSÍ?

Obsahem je vše co je pro vás důležité, naléhavé a o čem cítíte, že potřebujete hovořit. Také vaše pocity, obavy, reakce, sny……

Napište nám
KONTAKT

Mgr. Kamil Vondrouš

centrum Setkání - Opatství Emauzy

Vyšehradská 49/320

128 00 Praha 2

 

Telefon: +420 605 701 861
E-mail: kamil.vondrous@gmail.com