Deprese

Deprese

Slovo deprese se stalo v naší době velmi užívaným. Často popisuje nejrůznější citové zkušenosti a pro mnoho lidí je synonymem pro smutek, zklamání, nespokojenost, zoufalost apod.

Nicméně, člověk může cítit všechny tyto emoce bez toho, aby byl „klinicky“ depresivní. Normální pocity smutku jsou obecně krátké a mají malý dopad na normální fungování.

Klinická deprese je emoční, fyzický a myšlenkový stav, který je intenzivní a dlouhotrvající a má více negativních dopadů na běžný život člověka.

Přibližně jeden z pěti lidí zažije během svého života depresi jako takovou.

Obecně je důležité zvážit a zamyslet se nad tím, co depresi spouští a udržuje namísto zlepšení, které následuje např. po období smutku spojeného s nějakou osobní ztrátou, tj. truchlení.

Změna v postoji vyplývající z uvědomění může znamenat, že se člověk začne jinak vztahovat k životním zátěžím, ke svým vztahům, může začít dělat životní změny, pracovat a zvyšovat svou sebeúctu a znovu se vracet ke svým osobním hodnotám.

Celkově depresivním lidem pomáhá porozumění, co deprese je a co není. Není to něco, kvůli čemu by se člověk měl stydět, anebo cítit vinný. Není to slabost, či nedostatek síly. Není to jen „nálada“, ze které se člověk může dostat.

Co je nejdůležitější, deprese není stálá – to znamená, že šance na uzdravení jsou velmi dobré. Celá řada psychologických a farmakologických (antidepresiva)  léčebných přístupů je efektivní a snadno dostupná.

______________________________________________________________________________________________________________________

Léčba deprese

Existují 2 hlavní formy  léčbě deprese, které mohou být využívány samostatně či kombinovaně, což záleží na typu deprese.

Psychologická léčba depresí zahrnuje podpůrné prostředí pro člověka, který se propracovává obtížemi. Psycholog či terapeut napomáhá získávat nástroje, schopnosti a strategie ke změně negativních myšlenkových vzorců a chování, které přispívají k depresivnímu ladění.

Existuje celá řada přístupů, u kterých byl jejich přínos potvrzen výzkumem.

Farmakologická léčba depresí počítá s nepoměrem chemických látek v mozku, což má za následek dopady na náladu a emoční naladění člověka. Pokud jsou určité látky v mozku velmi nízké, či chybí, může to přispívat k pocitům špatné nálady, smutku, anebo únavě.

Antidepresiva jsou látky, které napomáhají k obnovení chemické rovnováhy v mozku a tím i vyrovnávání emočních propadů.

Kombinovaný přístup, tj. souběžná psychologická i farmakologická léčba se ukazuje jako nejvýhodnější. Léky pomáhají ke změnám v náladách a zvyšují jejich reakce k psychologické léčbě.

Psychologický přístup poskytuje podporu a strategie ke změnám depresivních myšlenek, chování a zároveň dlouhodobě zlepšuje osobnostní změny a dovednosti. Tím se předchází a zabraňuje budoucímu relapsu.

Deprese
NAPIŠTE MI
Napište mi
KONTAKT

Mgr. Kamil Antonín Vondrouš

Psychoterapie Individuální a Skupinová

Dům U Nováků - Vodičkova 30/320

110 00 Praha 1

 

Telefon: +420 605 701 861
E-mail: kamil.vondrous@gmail.com