Párová terapie Praha

        Párová terapie

 • Párová terapie je forma psychoterapie určená dvojicím a párům, kteří čelí obtížím ve svém vztahu.
 • Párová psychoterapie je typ terapie určený pro manželské, nemanželské, heterosexuální, homosexuální, sezdané, nesezdané páry a dvojice.
 • Párová terapie nabízí bezpečný a nestranný prostor k prozkoumávání vztahových obtíží za přítomnosti nehodnotícího párového terapeuta.
 • Potíže se mohou týkat jak práce na vztahu a jeho rozvoji, tak i možného rozchodu, rozvodu a jeho dobrého uspořádání.

 

Co je párová terapie

Párová terapie je forma psychoterapie určená dvojicím a párům, kteří čelí obtížím ve svém vztahu. V rámci bezpečného a nehodnotícího prostoru si můžete ujasnit, vyjasnit a hlavně porozumět jeden druhému, tomu co se mezi vámi odehrává a tím i vašemu vztahu.

Kombinovaná zkušenost, že je vám nasloucháno, společně s postupným získáváním vhledu a nových perspektiv týkajících se vašich vztahových obtíží, vám posléze může pomoci přistoupit k nim jiným, efektivnějším způsobem.

______________________________________________________________________________________________________________________

Párová terapie – s čím může pomoci

 • Krize ve vztahu a partnerství a její zvládání
 • Potíže v komunikaci – neporozumění, hádky, konflikty, dohody apod.
 • Pochybování o vztahu
 • Potíže v intimním životě -  sex, odlišnosti, představy, fantazie, stud a jiné
 • Nevěry a mimomanželské vztahy – práce na vztahu po nevěře, jak žít s nevěrným partnerem, milostné trojúhelníky
 • Nerozhodnost – nevíte, jestli spolu dále být či nebýt, neustále se opakující se problémy apod.
 • Žárlivost a podezírání
 • Navracející se emoce a minulost
 • Rozchody a rozvody
 • Psychické či fyzické násilí

Výše uvedené jsou jen základními obtížemi. Nejde vyjmenovat všechny potíže, které mohou zájemce přivést do párové terapie a kde může párová terapie pomoci. Každý vztah je jedinečný, utkaný z osobností vás dvou a stejně takové budou i vaše obtíže.

Podmínkou pro párovou terapii je, že oba partneři jsou ochotni na svém vztahu pracovat, mluvit o sobě, o tom, jak vztah vnímají a prožívají, co od vztahu očekávají a co jsou ochotni pro něj udělat. Motivace je základním kamenem každé terapie, párovou terapii nevyjímaje.

______________________________________________________________________________________________________________________

Cílem párové terapie je, aby partneři

 • uměli mluvit o společných záležitostech, potřebách a prožitcích a naslouchali si
 • spolu prožívali spontánní chvíle, třeba se i mohli pohádat
 • aby tyto chvíle uměli reflektovat
 • učili si rozumět, vnímat potřeby druhého
 • rozpoznávali a respektovali osobní hranice každého z nich

Obecným cílem, který je platný pro všechny, je dovolit si mluvit o svých pocitech vždy upřímně a přímo před partnerem a postupně odstraňovat zábrany, které se k tomu váží. Čím více o sobě a vašem vztahu povíte a čím více se dozvíte, tím větší možnost budete mít změnit to, co změnit chcete.

Osobně pracuji jako individuální terapeut a skupinový terapeut.

V případě zájmu o párovou terapii mohu doporučit kolegy, kteří se na tento typ terapie specializují a pracují v centru Prahy: Mgr. Michaela Kokešová

Párová terapie Praha
NAPIŠTE MI
Napište mi
KONTAKT

Mgr. Kamil Antonín Vondrouš

Psychoterapie Individuální a Skupinová

Dům U Nováků - Vodičkova 30/320

110 00 Praha 1

 

Telefon: +420 605 701 861
E-mail: kamil.vondrous@gmail.com