Skupinová psychoterapie Praha

 • Vztahy, rodinné problémy, sociální schopnosti, stud, tréma, úzkosti a mnoho dalších jsou velmi dobře zpracovatelné ve skupinové psychoterapii.
 • Skupinová terapie může být velmi intenzivní, ale můžete v ní potkat druhé, kteří mají podobné problémy.
 • Je to výborná zkušenost pro všechny, kteří jsou součástí skupin, kolektivů, rodin, společenství, atd. A to je většina z nás.

Skupinová psychoterapie Praha

"Skupinová terapie je dlouhodobě prověřenou, velmi účinnou a užitečnou formou psychoterapie. Je stejně prospěšná a v některých případech prospěšnější, než individuální terapie, zejména když jsou důležitými úkoly terapie sociální podpora a učení se mezilidským vztahům. Velká většina lidí, kteří se skupinové terapie zúčastní, z ní má velký užitek."

Psychoterapeutická skupina nabízí velmi efektivní způsob používání psychoterapie jako nástroje pro sebe rozvoj. Díky podobnosti s opravdovým vztahem ve skupinách a mezi lidmi, mohou pomoci přinést na světlo problémy relativně rychle. Je to také velmi efektivní doplněk k individuální psychoterapii.

Vztahy, rodinné problémy, problémy růstu, sociálních schopností a celé řady dalších jsou velmi vhodné pro zpracovávání ve skupině. Taková zkušenost může být velmi intenzivní, dá se z ní také velmi získat a zároveň můžete potkat druhé, kteří jsou na tom podobně jako vy.

Jedním z uzdravujících faktorů je způsob, jak se lidé ve skupině podporují a povzbuzují, což napomáhá naději, nezávislosti, poznávání vlastní zranitelnosti, odvahy, upřímnosti a síly.

Prostřednictvím prozkoumávání jednotlivých spletitostí  a složitostí jehož je každý problém součástí, je velmi pravděpodobný růst vhledu, moudrosti a porozumění lidským problémům, což zase zpětně napomáhá zapojit se do života více uspokojujícím způsobem.

Sny a jiné duševní, popřípadě duchovní zkušenosti jsou dalšími oblastmi, jejichž porozumění může vézt k velkým ziskům. Zároveň je to výborná zkušenost pro kohokoliv kdo se pohybuje v pracovních skupinách různého typu, pomáhajících profesích a zdravotnictví.

Nepotřebujete mít předchozí zkušenost s terapií, či něčím podobným. Potřebný je váš zájem o lidi a vztahy, vůle k vlastnímu uzdravení a chuť pomoci druhým. Závazek být součástí skupiny po určitý časový úsek vám pomůže z toho získat co nejvíce.


Skupinová terapie Praha - kdy a kde

Pokud uvažujete o zapojení do skupinové terapie, je nejdříve třeba, abychom se potkali při dvou úvodních rozhovorech a zvážili, jestli je tato forma psychoterapie pro vás příznivá.

Každá terapie a tedy i skupinová terapie je svobodný a dobrovolný proces, zároveň je dobré si uvědomit, že časté absence, pozdní příchody a předčasný odchod neprospívá vám, ani skupině. Právě k co možná nejlepší informovanosti, připravenosti a poznání se jsou určená tyto dvě úvodní setkání.

Někdo potřebuje více času k otevření, někdo méně. Ale než se lidé naučí a dovolí si mluvit o svých pocitech vždy upřímně, přímo a před ostatními, k tomu je zapotřebí čas. Během tohoto času můžete pociťovat zábrany, nechuť, zklamání a to z nejrůznějších důvodů.

Tyto pocity jsou zcela přirozené a často se váží k důvodům, kvůli kterým do skupiny vstupujete. Je vždy dobré o těchto pocitech mluvit, pokusit se jim rozumět a pochopit, jak vám podobné věci eventuálně vstupují do vztahů.

Terapeutická skupina se setkává jednou týdně na 90 minut. Počet osob ve skupině je 6 – 10. Ve skupině jsou jak ženy, tak muži.

Další psychoterapeutická skupina v Praze se bude setkávat ve středu od 19 hod.

Nová dlouhodobá psychoterapeutická skupina se otevřela v lednu 2024 v centru Prahy a může přijmout 1 - 2 nové členy.

Můžete mne kontaktovat.


Terapeutická skupina – pravidla

Každá solidní psychoterapie má svá pravidla, která slouží k zajištění hranic, bezpečnosti a důvěry. Ve skupinové terapii jsou to především tyto následující.

 • Mlčenlivost – je důležité, abyste o věcech, o kterých se na skupině hovoří a stejně tak o ostatních členech, nehovořili mimo skupinu. Tak se všichni můžou ve skupině cítit bezpečně a mluvit upřímně a otevřeně.
 • Nechce se vám mluvit – některé věci potřebují čas a každý má možnost říci, že zatím nechce, nemůže hovořit. Nebudeme vás nutit mluvit o sobě, pokud nebudete chtít. Je ale dobré mít na paměti, že právě kvůli tomuto jste do skupiny přišli.
 • Nenavazování vztahů mimo skupinu – doporučujeme vám nenavazovat ve skupině přátelské nebo partnerské vztahy a kontaktovat se se členy skupiny mimo vlastní skupinová setkání. V takovém případě vám skupina nemůže být příliš prospěšná a budete si sami komplikovat otevřený a nestranný skupinový prostor a vlastní terapii.
 • Otevřenost a upřímnost – je takovým leitmotivem skupinové terapie. Budeme vás podporovat k otevřenosti a upřímnosti, protože věříme, že jedině pak můžete mít ze skupinové práce užitek.

Časté dotazy:

Pro koho je terapeutická skupina vhodná

 • Pro všechny, kteří mají obtíže v osobních vztazích, tj. s partnery, dětmi, rodiči, v práci apod.
 • Pro všechny, kteří mají úzkosti, tj. napětí, nervozita, tréma, nespavost apod.
 • Pro všechny, kteří se opakovaně dostávají do podobných situací, se kterými nejsou spokojeni.
 • Pro všechny, kteří jsou v obtížné životní situaci.
 • Pro všechny, kteří si potřebují zvýšit sebevědomí.
 • Pro všechny, kteří neví, kdo a co jsou, cítí se prázdní.
 • Pro všechny, kteří chtějí porozumět sami sobě a druhým.

Nejde vyjmenovat všechny potíže, které mohou zájemce přivést do psychoterapeutické skupiny a kde může skupinová psychoterapie pomoci.

Co mi může skupina poskytnout

Ve skupině můžete zažít a zakusit podporu od druhých lidí, zájem, radu, interpersonální učení, dodávání naděje a uvědomování si, kdo jsem já. Dle mé osobní zkušenosti je skupinová psychoterapie velikým osobním zážitkem, zkušeností a devizou do budoucnosti, jež často nelze přesně popsat, neboť se musí zažít. Více informaci najdete v Aktualitách na úvodní straně a textu Skupinová terapie.

Je pro mě tato skupina

Skupinová terapie nabízí přesvědčivou alternativu k individuální terapii. Její zastánci ji považují za demokratičtější formu terapie: terapeut je menší autoritou a více součástí skupiny; všichni členové mohou být terapeuty jeden pro druhého. Taková terapie připravuje členy k reciproční přirozenosti sociálního života; k dávání a braní; k přijímání a dávání pomoci; k zaměření se na sebe a k odklonu pozornosti od sebe. V hektickém, počítačovém, materiálním a často osamělém životě 21. století může být skupinová terapie klíčem k nové formě společenství a vztahovosti.

Má každý ve skupině stejný problém

Lidé do skupiny přichází s řadou různých obtíží, které často zahrnují rodinu, vztahy, práci, vztahové záležitosti, úzkost, ztrátu, žal, depresi, anebo si prostě přejí mít lepší život.

Co se stane, jestliže budu znát někoho na skupině

Toto je velmi běžná starost, ale zřídkakdy se stane. Velká pozornost se věnuje tomu, aby bylo jisté, že neznáte ostatní členy skupiny a oni vás.

Existuje nějaká náplň, anebo řada témat pro skupinu

Členové skupiny mohou mluvit o všem co je napadne a trápí, o minulosti či přítomnosti, stejně tak o tom, co se děje ve skupině. Nebudete dostávat úkoly a zadání, ani nebudete dělat žádné organizované rituály. Samotné pravidelné skupinově terapeutické setkání je takovým rituálem.

Jak si mohu být jistý, že to co řeknu se nedostane mimo skupinu   

Členové skupiny jsou požádáni souhlasit s tím, že nikdo neopakuje nic z toho co bylo řečeno na skupině mimo skupinu. Důvěrnost je důležitou součástí při vytváření pocitu důvěry.

Jak mohu vědět, jestli je pro mne vhodnější skupinová či individuální terapie

Skupina poskytuje větší pocit sounáležitosti a příležitost sdílet starosti s ostatními je vysoce ceněna. Lidé se často cítí samotní ve svých obtížích a zjištění, že ostatní sdílí podobné problémy má velikou důležitost. Můžeme si také domluvit úvodni sezení, kde se můžeme tuto otázku vzhledem k vašim obtížím probrat a vyjasnit.

Co dělat, jestliže mluvit před ostatními mi způsobuje problémy

Hodně lidí si s tímto dělá starosti, ale posléze zažijí pocit úlevy, když do skupiny vstoupí a zjistí, že i ostatní bojovali se stejným problémem, ale našli způsob, jak ho překonat. Někdy to trvá, neboť každý má své vlastní tempo.

Ukončení skupinové terapie

Zakončit terapii společně s ostatními se kterými se scházíte měsíce a roky je obecně to nejlepší.

Může vás napadat chtít terapii ukončit předčasně. Je možné, že vám bude něco vadit. Před plánovaným rozhodnutím je ale dobré ještě několik sezení setrvat, situaci probírat a až poté pracovat na ukončení.

Může se objevit i jiná situace. Nutkání odejít se objeví právě v době, kdy jste to vy, kdo stojí před posunutím se v práci na sobě. Popření je v jistém smyslu zdravý mechanismus ochrany před problémy a prožíváním a obavou ze změny, na které nejste připraveni. Je dobré o těchto myšlenkách a pocitech mluvit a pokusit se takovým obdobím projít.

Více o předčasném ukončení najdete v aktualitách a článku Předčasné ukončení.

 

Jestliže já nejsem pro sebe, kdo je pro mě? A když jsem jenom pro sebe, co jsem? Talmud

NAPIŠTE MI
Napište mi
KONTAKT

Mgr. Kamil Antonín Vondrouš

Psychoterapie Individuální a Skupinová

Dům U Nováků - Vodičkova 30/320

110 00 Praha 1

 

Telefon: +420 605 701 861
E-mail: kamil.vondrous@gmail.com