Psychoterapie

Psychoterapie Praha

Cítíte se někdy, že vám to leze přes hlavu? Pokud ano, nejste v tom sami.

Podle Národního centra duševního zdraví Spojených Států Amerických více než jedna třetina dospělých Američanů zažije depresi, úzkost či nějakou další duševní poruchu alespoň jednou během jednoho roku.

U nás je situace podobná. Kromě této jedné třetiny jsou zde další, kteří potřebují pomoc, aby se vyrovnali s osobní ztrátou, vážnou nemocí a psychotělesnými potížemi.

Další potom bojují s problémy ve vztazích, sociální a jinými fobiemi, ztrátou zaměstnání, smrtí blízkých, stresem, zneužíváním návykových látek a s mnoha dalšími. A tyto problémy člověka vysilují.

Výhodou hlavního města a tedy psychoterapie v Praze je velká dostupnost terapeutické péče a možností v protikladu s regiony mimo Prahu, kde je dostupnost cílené a dlouhodobé psychoterapie nižší.

Obecně platí, že čím dále od Prahy, tím se možnost kvalitní, odborné a systematické terapie snižuje. Důvodů je celá řada, ale hlavními je velká koncentrace vysokých škol produkujících lékaře, psychology a další pracovníky z pomáhajících profesí, z jejichž řad se později stávají kvalifikovaní terapeuti.

______________________________________________________________________________________________________________________

Co je vlastně psychoterapie?

Osoba zabývající se psychoterapií, tedy psychoterapeut,  vám může pomoci propracovat se skrze tyto problémy. Prostřednictvím psychoterapie pomáhají psychologové, lékaři a další, aby mohli lidé všech věkových skupin žít zdravější, šťastnější a produktivnější životy.

V psychoterapii se aplikují vědecky získané a ověřené postupy, aby si lidé osvojili a vytvořili zdravější a efektivnější návyky.

Existuje několik různých přístupů k psychoterapii – od psychoanalytických, přes humanitní a na tělo zaměřených přístupů až k přístupům kognitivně  behaviorálním – které pomáhají jednotlivcům propracovat se skrze své potíže. Ale v centru všech přístupů je pečující vztah mezi trénovaným terapeutem a klientem.

Psychoterapie je společně prováděná léčba založená na vztahu mezi klientem a terapeutem. Založená na dialogu, poskytuje podporující prostředí, které dovoluje otevřeně mluvit s někým, kdo je objektivní, neutrální a neodsuzující.

Vy a váš  terapeut budete společně pracovat na tom, abyste rozpoznali a změnili myšlenky a vzorce chování, které vám zabraňují cítit se co možná nejlépe.

Do doby než terapii ukončíte, nevyřešíte jen ten konkrétní problém kvůli němuž jste do terapie původně přišli, ale získáte také nové schopnosti, které vám umožní vyrovnat se s různými výzvami a změnami, jež se v budoucnu objeví.

______________________________________________________________________________________________________________________

Psychoterapeut Praha

Psychoterapeut je osoba s vysokoskolským teoretickým vzděláním z oblasti lékařské, psychologické či jiné pomáhající profese.

Kromě uvedeného  vzdělání prochází psychoterapeut také dlouhodobým individuálním, anebo skupinovým terapeutickým praktickým a teoretickým vzděláváním, které je zaměřené přímo na psychoterapii.

Zde se právě díky různému typu terapeutického vzdělání také zaměření, přístup a tedy i typ léčby liší. Pokud budete hledat, tak pod slovním spojením psychoterapeut Praha najdete mnoho různých doporučení a odkazů. Jak se v tom vyznat?

______________________________________________________________________________________________________________________

Jaké jsou tedy psychoterapeutické přístupy?

Existuje velké množství terapeutických přístupů. Psychoterapeuti obecně vychází z jednoho či z více z nich. Každý teoretický přístup funguje jako mapa, která pomáhá terapeutovi rozumět svým klientům a jejich problémům a nacházet řešení.

Způsob léčby závisí na mnoha faktorech: současném výzkumu v psychologii, teoretické základně terapeuta a na tom, co se nejlépe hodí pro vaši konkrétní situaci.

Teoretický pohled  a zázemí vašeho terapeuta ovlivní to, co se bude dít v jeho pracovně. Psychologové, kteří používají kognitivně-behaviorální přístupy a jinak podobné přístupy, budou mít například praktický přístup k léčbě.

Můžete dělat domácí úkoly, budete nacvičovat apod., abyste u sebe rozvinuli efektivnější dovednosti při jejich zvládání v běžném životě. Patří sem vyléčení konkrétních příznaků a zlepšení sociální adaptace.

Naopak, psychoanalytické a humanitní přístupy se typicky zaměřují více na mluvení a prožívání, než na dělání  a nácviku. Můžete strávit vaši sessi tím, že budete mluvit o vašich ranných zkušenostech, aby pomohly vám a vašemu terapeutovi lépe rozumět kořenům současných problémů.

Konkrétně v psychoanalyticky orientovaných přístupech je změna zaměřena na porozumění situaci, k náhledu na vlivy, které nebyly zcela vědomé a na trvalé změny ve struktuře osobnosti. Tyto přístupy tedy nejsou zaměřeny pouze technicky na změnu určitého chování.

Cílem takto zaměřené psychoterapie je zmirnění obtíží a snížení či vymizení příznaků. K prostředkům analytických přístupů se kterými se ztotožňuji, patří podpora osobnostních změn, dosažení vhledu do vývoje a dynamiky potíží a zesílení osobnosti klienta k tomu, aby se mohl s nejrůznějšími situacemi a obtížemi, které kdy v budoucnu přinese život, vyrovnávat sám.

V současné době ti, co praktikují psychoterapii mohou kombinovat různé prvky z různých psychoterapeutických stylů. A to také povětšinou dělají. Většina terapeutů se neváže jen k jednomu přístupu. Namísto toho kombinují prvky různých přístupů tak, aby se léčba co nejvíce přizpůsobila klientovým potřebám.

Důležité je vědět, zda-li má váš terapeut psychoterapeutické vzdělání, svou práci odborně a kontrolně konzultuje tzn., je supervidován a zda-li cítí, že by vám mohl (mohla) pomoci.

______________________________________________________________________________________________________________________

Kdy bych měl zvážit psychoterapii?

Díky mnoha mylným představám, mýtům a pověstem o psychoterapii, budete možná rozhodnuti něco takového nezkoušet. Dokonce i když znáte fakta namísto pověstí a mýtů, i v tomto případě můžete být nervózní.

Překonat nervozitu a úzkost z něčeho neznámého má cenu. A to proto, že pokud kvalita vašeho života není taková jakou byste ji chtěli mít, psychoterapie může pomoci.

Někteří lidé vyhledají terapii, protože již dlouho cítí úzkost, strach, nejistoty, smutek, zlobu apod. Další mohou chtít pomoci s chronickou nemocí, která zasahuje do jejich emocionálního a fyzického života.

Na druhou stranu jsou tu další, kteří vyhledávají pomoc, neboť neví, jak dál a potřebují se zorientovat. Mohou procházet rozvodem, děti náhle odešly z domova, v nové práci je toho přespříliš, truchlí nad smrtí někoho blízkého. Lze říci, že potíže jsou tak různé, jak se různíme jeden od druhého.

Myslím, že problémy a potíže u klientů, duševně nemocných pacientů apod. jsou si v zásadě podobné a lze je srovnat s emočními potížemi, kterými trpíme čas od času všichni.

Pokud tyto potíže zesílí natolik, že je člověk nedokáže řešit sám a potřebuje tedy pomoc, může se z něho stát člověk, který potřebuje terapii. Již samotný fakt, že se člověk pro terapii rozhodne ukazuje, jak si váží sebe samého, vlastního zdraví a bere svůj život a své vztahy vážně.

______________________________________________________________________________________________________________________

Příznaky, se kterými by vám terapie mohla pomoci:

  • Cítíte zaplavující a delší pocit bezmoci a smutku.
  • Vaše potíže se nezlepšují na rozdíl od vaší snahy, pomoci rodiny a pomoci od přátel.
  • Zjišťujete, že je pro vás obtížné koncentrovat se na úkoly v práci a vykonávat každodenní úkoly a činnosti.
  • Hodně pracujete, očekáváte jen to špatné, či  nejhorší a jste neustále napjatý.
  • Vaše jednání, jako třeba pití alkoholu, braní drog, anebo agresivita vám škodí, stejně jako i ostatním.
  • Chcete pracovat na svých vztazích a nevíte jak. Opakují se vám podobné vzorce.
  • Nejste si jisti co vlastně chcete, kdo jste, co skutečně děláte. Chcete si lépe rozumět.
  • Prožívání strachu a úzkosti
  • Tělesné potíže
  • Sociální a jiné fobie

Obecně lze říci, že jde jen velmi těžko vyjmenovat všechny potíže, se kterými psychoterapie může pomoci.

V textech obvykle používám rod mužský u slov terapeut, klient apod., a to jen z důvodu jednoduchosti a přehlednosti z pohledu textu samotného. Všechny termíny samozřejmě zahrnují muže i ženy.

Psychoterapie
NAPIŠTE MI
Napište mi
KONTAKT

Mgr. Kamil Antonín Vondrouš

Psychoterapie Individuální a Skupinová

Dům U Nováků - Vodičkova 30/320

110 00 Praha 1

 

Telefon: +420 605 701 861
E-mail: kamil.vondrous@gmail.com